Tulenteko retkeillessä kuuluu monien retkeilytapoihin. Retkieväät lämpenevät nuotiolla, tuli luo tunnelmaa ja antaa tekijälleen tunteen jostain sellaisesta, mitä moderni ihminen ei muuten tavoita. Tulenteko ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Uuvin alueilla lupa on annettu ainoastaan erikseen kartoissa osoitetuilla rakennetuilla tulipaikoilla. Jos metsäpalovaroitus on voimassa, tulta ei saa tehdä ollenkaan.

Rakennettu tulipaikka on aina irti maasta eikä ikinä kivistä tehty kehä tai röykkiö suoraan maan tai kallion päällä. Tulentekoa ei kiusallaan ole rajattu vain tulipaikoille vaan turvallisuuden ja luonnon säilymisen takia.

Pelastuslaki

Pelastuslain mukaan avotuleksi lasketaan tuli, joka voi päästä leviämään joko maapohjan tai kipinöinnin kautta. Edellä mainitut riskit ovat aina olemassa tulta tehdessä. Uuvin alueilla risukeitin rinnastetaan kipinöintiriskinsä takia Pelastuslain määrittelemään avotuleen, jonka tekeminen on kielletty muualla kuin sitä varten osoitetuissa tulisijoissa.

Kipinäriski ja kytö

Erityisesti pihkaisia puita kuten mäntyä ja kuusta poltettaessa syntyy kipinöitä, jotka leviävät hallitsemattomasti ja jotka voivat levittää tulta myös esimerkiksi puiden latvoihin. Suoraan maan päälle tehty tuli lämmittää maapohjaa ja maa voi alkaa kyteä. Kytö leviää maassa esimerkiksi puiden juuria pitkin ja tuli voi syttyä matkan päässä maahan tehdystä nuotiosta. Kallion päälle tehdyn nuotion kuumuus rapauttaa kallion, joka ei uusiudu koskaan. Luvattoman tulen tekemisestä voidaan tuomita vahingonkorvauksiin ja päiväsakkoihin.

Metsäpalovaroitus

Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty Uuvin tulipaikoilla ja kielto koskee kaiken tyyppisiä tulisijoja. Metsäpalovaroitus tulee aina tarkistaa ennen kuin tulen sytyttää! Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta ja siitä ettei tuli pääse leviämään. Tulen sytyttäjä on myös korvausvelvollinen tulen aiheuttaman vahingon sattuessa. Uuvin alueista monet sijaitsevat saarissa, joissa metsäpalon sattuessa sammutustyöt ovat äärimmäisen haastavia.

Polttopuut

Uuvin virkistysalueilla rakennettujen tulipaikkojen lähettyviltä löytyy puuvaja tai -varasto. Tulipaikalla voi käyttää ainoastaan joko Uuvin paikalle toimittamia tai itse tuomiaan polttopuita. Puiden kaataminen tai vahingoittaminen on kiellettyä. Polttopuut on tarkoitettu tulipaikalla poltettavaksi – ei kotiin viemisiksi. Kaikilla virkistysalueilla polttopuuhuolto ei olisi mahdollista, joten niissä ei muun muassa siksi ole tulipaikkaa.

Vaihtoehto tulistelulle

Tulipaikan ruuhkaisuus ei ole syy tehdä luvatonta nuotiota virallisen tulipaikan läheisyyteen vaan silloin on odotettava omaa vuoroaan. Tuli on luvaton, vaikka se olisi tehty jonkun toisen aloittamaan luvattomaan nuotioon. Luvatonta tulta ei myöskään saa tehdä paikkaan, jossa istuskellessa maisema miellyttää omaa silmää.

Retkeillessä voi nuotion sijaan käyttää omaa retkikeitintä, jonka käyttö ei ole paikkaan tai varoituksiin sidottu. Tai varautua eväillä, joita ei tarvitse lämmittää – tai nakeilla termarissa.

Nakit termarissa – resepti

Kaada termospulloon tai ruokatermokseen kiehuvaa vettä ja laita nakit termoksen sisään. Nauti nälän yllättäessä.