Information om området

Strandvattnen är steniga, så det är skäl för båtfarare att ta i land försiktigt. Förtöjningsringar finns runt hela ön, så det går att ta i land oberoende av vindriktning.

På Bergholmen finns två kokskjul. Det ena ligger i det lägre belägna mittersta området och det andra i den högre och bergigare norra ändan av ön. Dessutom finns det ett bord på bergskrönet, på den nordvästra spetsen av ön, där man kan ha matpaus.

Berggrundet och Bergholmsklobben, som ligger nära Berggrundet, tillhör ett naturskyddsområde och det är förbjudet att gå i land 1.4–15.8.

Vedunderhåll då det är öppet vatten.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade. Ön har stora höjdskillnader och stigarna är svårframkomliga.