Information om området

Finnovägen går tvärs igenom centralparken. I parkens östra del från Södrik och Kurängen till Bolarskog, Olars och Hemtans finns de friluftsleder som är i flitigast användning. Den viktigaste friluftsleden väster om Finnovägen går mellan Fantsby och Ladusved.

Största delen av centralparken består av moskog med blåbärsris samt torrare bergstallskogar och bergåsar, bland vilka det finns lundartade moar, frodiga lundar och kärr.

Förutom att erbjuda naturupplevelser kallar även centralparken till friluftsliv och rörelse. Parkens terräng passar utmärkt för promenader, joggning, cykling, skidåkning och orientering. På hösten kan hela familjen bege sig ut på svamp- och bärutflykt.

Terrängcykling kan utövas på stigarna. Kom ihåg att ta hänsyn till andra som rör sig i parken.

På vintern går det skidspår längs många av motionsslingorna och friluftslederna, en del är belysta. Aktuell information om skidspåren.

Det finns också fasta kontroller i centralparken.

Leder

Friluftsleder och motionsslingor.

Naturstig Hackspettsrundan 3 km
Hackspettsrundan, som ligger i centralparken, är 3 km lång men det är lätt att gå endast en del av den. Naturstigen är markerad med skyltar. Hackspettsrundan följer gamla skogsstigar och är ställvis svårframkomlig. På de fuktigaste platserna finns spångar för att underlätta framfarten.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Det saknas egentliga tjänster för rörelsehindrade på området men friluftslederna är lättframkomliga. Naturstigen är ställvis svårframkomlig.