I de norra delarna av parken finns flera naturskyddsområden: Långforsens backlund, Tomtbacka urskogsområde, Nackböle arboretum, strandlunden i Grotens fors och Vantaanjoen törmä.

Den enda eldplatsen i Centralparken finns i Tomtbacka. Om man vill göra upp eld behöver man ta med kol eller ved.

Det finns vägvisare vid huvudledernas korsningar i Centralparken. Dessutom finns där många stigar. Under den snöiga tiden av året har en del av lederna i Centralparken skidspår.

Från Månsas friluftsstuga startar Månsas naturstig som går via Månsas urnlund och är tre kilometer lång.

Man kan bekanta sig med Nackböle arboretum som ligger i Tomtbacka med hjälp av informationstavlorna och stigen Tunne puut (Känn igen träden).

Laakson runokierros
Alldeles i närheten av centrum växer en skog av stora granar där även flygekorrarna trivs. Stigen går förbi stall. Den lättframkomliga leden är 2,5 km lång. Man kan gå stigen i vilken riktning som helst eller välja att endast gå en del av den.

Många av friluftslederna i Centralparken uppfyller till stor del kriterierna för tillgänglighet. Mera tips om områdets tillgänglighet.