Information om området

I Vaakkois terräng slingrar oräkneliga stigar utan märkning och friluftsmänniskorna kan utnyttja dem i enlighet med sina kunskaper och sin fantasi. Då man vandrar längs skogsstigarna kommer man i söder till Karjakaivos och i öster till Luks friluftsområden.

Vid Kämmenlampi finns ett vindskydd för sex personer. Vindskyddet är i allmänt bruk. Toaletter finns längs Vihtisvägen och vid Saarijärven uimaranta. Aktuell information om badvattnet.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade.

Tilläggsinformation

Friluftsstugan vid Vaakkoi-lampi används av medlemmarna i Helsingin Latu.