Alkukevään retkiä suunnitellessa kannattaa huomioida, että monet pienet tiet ovat kelirikon takia huonossa kunnossa. Vaikka asfalttitiet olisivat jo kauttaaltaan sulat, ulkoilualueille johtavat varjoisat soratiet ovat edelleen kelirikkoisia.