Porvoon Pirttisaaren virkistysalueen yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Pirttisaaressa on sekä Uuvin että Metsähallituksen hallinnoimia alueita, jotka yhdessä muodostavat noin 60 hehtaarin virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden. Nyt valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa Pirttisaaren virkistyskäytön kehittämistä on tarkasteltu koko aluekokonaisuuden tasolla. Uuvi ja Metsähallitus vastaavat erikseen tarkempien käytön ja hoidon suunnitelmien laatimisesta hallinnoimilleen alueille.

Pirttisaari on mielenkiintoinen merellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Virkistysalue sijaitsee vanhan kylän läheisyydessä, osana elävää ja toimivaa saariyhteisöä. Saarella kulkiessaan pääsee aistimaan metsäistä tunnelmaa, näkemään sekä suojaisia merenlahtia ja poukamia että ihailemaan suurta merta niin laakeilta kuin korkealle kohoavilta kalliorannoilta. Myös Puolustusvoimien aiempi läsnäolo saarella näkyy vieläkin monin tavoin, ja siihen liittyvä historia kiinnostaa kävijöitä. Pirttisaaren saavutettavuus on saaristokohteeksi harvinaisen hyvä, sillä ympärivuotinen, ilmainen yhteysalusliikenne mahdollistaa saareen pääsyn myös veneettömille. Pirttisaari on myös veneilijöiden keskuudessa suosittu kohde.

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun suosion yleinen lisääntyminen näkyy myös Pirttisaaressa, jonka sijainti lähellä pääkaupunkiseutua ja erinomainen saavutettavuus edistävät käyntimäärien kasvua. Pirttisaaren virkistyskäytön suunnitelmallinen kehittäminen ja käytön ohjaaminen ovatkin alueen kestävän käytön ehdottomia edellytyksiä. Suunnittelussa on huomioitu niin kävijöiden, paikallisten asukkaiden, eri toimijoiden ja sidosryhmien näkökulmat kuin matkailuun liittyvä elinkeinotoiminta.

Pirttisaaren virkistysalueen kehittämissuunnitelma on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja rahoitus on myönnetty Leader-ryhmä Silmun kautta.