Uuvi aloitti vuonna 2019 uudenlaisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekemisen, ja ensimmäiset valmiit suunnitelmat ovat nyt nähtävissä nettisivuillamme. Suunnitelmat ohjaavat virkistysalueiden käyttöä, hoitoa ja kehittämistä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä.

Uuvin alueiden käyttö pohjautuu perusperiaatteiltaan jokamiehenoikeuksien noudattamiseen. Alueilla tarjotaan ulkoilun peruspalveluita kuten reittejä erilaisille käyttäjäryhmille, opasteita, tauko- ja tulipaikkoja sekä esimerkiksi veneilyä palvelevia rakenteita. Ulkoilun ja luontoliikunnan olosuhteita edistetään alueillamme kestävällä tavalla, luonto-, maisema- ja kulttuurihistoria-arvot huomioon ottaen.

Ensimmäisenä ovat valmistuneet Antiaisenkannaksen, Palakosken sekä Stornäsuddenin virkistysalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Ne löytyvät sivujen Yhdistys-osiosta, otsikon Keskeisiä asiakirjoja alta. Uusia suunnitelmia lisätään sivuille sitä mukaa, kun niitä valmistuu.