Information om området

Nybondas är ett område med rikliga naturvärden. Det är landskapsmässigt imponerande och geologiskt värdefullt. Mitt på Skataudden finns en kanonbunker från första världskriget.

Håll dig till stigarna speciellt från april till juli. Väster om gården Skatan tila ligger Rataudden som är ett naturskyddsområde. Där är det förbjudet att cykla. I områdets sydvästra del finns en mångsidig skog som nästan befinner sig i naturtillstånd och man kan bekanta sig med den längs en naturstig.

Det är endast tillåtet att göra upp eld i kokskjul som är utmärkta på kartan. Både Notuddens och Uddvarpets kokskjul ligger intill havet. Om man vill göra upp eld behöver man ta med eget kol eller egen ved. På Skatan tila finns en kåta med eldstad som besökarna får använda om det är öppen.

Leder

Nybondas naturstig som har formen av en åtta består av två olika långa rundor. Man kan gå runt den ena eller båda. Leden är markerad med skyltar och vitgröna snören.

Skogs- och ängslandskap circa 2,5 kilometer: Informationstavlan och början på rundan ligger vid Nybondasvägen ungefär en halv kilometer från Nybondas huvudinformationstavla.

Glosjöar och strandängar circa 1,5 kilometer: Rundans startpunkt ligger bredvid parkeringsplatsen för Uddvarpets naturskyddsområde ungefär 1,5 kilometer från Nybondas huvudinformationstavla.

Den dolda Skataudden cirka 2 km. Varken leden eller kontrollerna är markerade i terrängen. Ledens slutända utgörs av ett svårframkomligt bergsparti som vid regn är mycket halt.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Området är inte tillgängligt för rörelsehindrade men en stor del av lederna är lättframkomliga.

Tilläggsinformation

Intill området ligger Solviks badstran och Kahvila Kampela.