Information om området

Uuvis område gränsar på vardera sidan av stranden till privata tomter med sommarvillor.

Norr om Stornäsudden går en 3,5 meter djup utmärkt farled så båtfolk och paddlare når friluftsområdet lätt till havs. Landstigning lyckas bäst på områdets nordostliga del där det finns förtöjningsringar. På grund av den intilliggande farleden bör båten förtöjas ordentligt.

Man kommer även till Emsalö längs landsvägen tack vare broförbindelsen till fastlandet. Från parkeringsplatsen går en smal underhållsväg i vars slut det finns en infotavla, toalett och ett vedförråd. Eldplatsen ligger några tiotals meter bort i en norrsluttning. Från eldplatsen har man fin utsikt över vattenområdet.

Uuvis område gränsar till privata tomter, vars frid bör respekteras.

Området plogas inte på vinter.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Stornäsudden har ingen service för rörelsehindrade. Eldplatsen ligger nära parkeringsplatsen men terrängen är lutande och ojämn.

Tilläggsinformation

Då man besöker Stornäsudden lönar det sig även att bekanta sig med Uuvis andra område på Emsalö, Varlaxuddeniin. Borgå stads populära friluftsområde Furuholmen ligger ca 800 meter åt nordost.