Porvoon Emäsalon kärkeen Varlaxuddenin virkistysalueelle on rakennettu uusi tulipaikka ja katos. Uuden tulipaikan myötä Varlaxuddenin tulipaikkojen määrä kasvoi yhdellä ja alueella on nyt kaksi avotulipaikkaa ja yksi keittokatos.

Uusi tulipaikka on avotulipaikka, jossa tulenteko on sallittu, kun metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa tulia ei saa tehdä. Puut tulipaikalle pitää hakea alueen tällä hetkellä ainoasta puuvajasta.

Tulipaikan yhteyteen rakennettiin myös Uuvin uuden rakennemalliston mukainen katos. Katos tarjoaa suojaa niin tuulelta, sateelta kuin auringolta. Katoksen sisällä ei kuitenkaan saa tehdä tulia.

Aiemmin syksyllä Varlaxuddenissa uusittiin alueella pitkään ollut avotulipaikka.

Varlaxuddenille rakennettu uusi tulipaikka ja uusittu tulipaikka noudattavat Uuvin ajatusta kestävyydestä ja helposta huollettavuudesta. Tulipaikkojen sijoittelun takana on ajatus siitä, että ne olisivat mahdollisimman monen käyttäjän käytettävissä samanaikaisesti. Lisää tietoa Uuvin rakennemalliston suunnittelusta löytyy täältä.

Kopparnäs-Störsvikissä lisää pysäköintitilaa

Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueelle Inkoon ja Siuntion rajalle on lisätty pysäköintitilaa Sandfjärdenin ranta-alueelle. Sandfjärdenin pysäköintialueella on tilaa nyt noin 50 henkilöautolle.