På Stora Halsö i Kopparnäs-Störsvik friluftsområde byggs nya servicebyggander. Byggarbetet kan tillfälligt hindra användande av den gamla bryggan men hindrar inte annan användning av området.

Till Stora Halsö byggs en ny brygga, förnyande och utvidgande av den gamla bryggan, en gångbro över det våta området, två skyddstak, en utegrill samt två vedlider.