Gölisnäs friluftsområde i Ingå är både en mångsidig utflyktshamn och ett lämpligt besöksmål för landkrabbor. På området kan du njuta av ett vackert kuperat skogslandskap, skyddade havsvikar och strandklippor.

En del av Gölisnäs tjänster tas dock undantagsvis ur bruk år 2023, medan vi söker en ny operatör till området och utvecklar verksamheten. Basturna, stuguthyrningen, elen vid bryggorna och hyrbåtarna går inte att använda. Områdets bryggor och parkeringsplatser går emellertid fortfarande att använda. Det finns också ved och utedassen underhålls.

Välkomna att besvara enkäten

Vi kartlägger nu kundupplevelserna och önskemålen bland Gölisnäs besökare och använder svaren som stöd för utvecklingen av området. Enkäten riktar sig till alla som redan besökt Gölisnäs eller är intresserade av området, såväl båtförare som landkrabbor. Syftet med enkäten är att samla in information om områdets nuvarande användning och idéer om hur användningen kan utvecklas. Enkäten besvaras anonymt och svaren kan inte kopplas till respondenten. Enkäten finns bara på finska.

Här hittar du enkäten.