Vattnet i brunnen på Brokholmens friluftsområde är olämpligt som hushållsvatten. Gränsvärdena för bland annat metaller och bakterier överskrids i det undersökta vattenprovet. Vattnet uppfyller inte kvalitetskraven eller -rekommendationerna för hushållsvatten.