Uuvi förnyar konstruktionerna i sina områden: de nutida rastplatserna är planerade att motsvara friluftsmänniskornas behov och önskemål

Text: Terhi Jaakkola och Jonna Saari / Retkipaikka

Uuvi förnyar konstruktionerna på sina områden för att förbättra friluftsmänniskornas naturupplevelser och besökserfarenhet. Detta görs i samarbete med Leo Josephyn som studerar industriell design. Josephy har studerat friluftsmänniskornas vanor och utvecklat kreativa och fungerande nya lösningar till rastplatserna.

Uuvi går igenom alla sina friluftsområden och förnyar konstruktionerna med målsättning att förbättra besökarnas upplevelser med hjälp av infrastrukturen. Den första förnyade rastplatsen finns vid Piilolammi i Hyvinge och man försöker förnya även andra objekt under terrängsäsongen 2018.

Planeringen av de nya konstruktionerna har gjorts av kanadensaren Leo Josephy som studerar industriell design vid Aalto-universitetet.

Grundkravet för konstruktionerna var hållbarhet och att de skulle vara lätta att underhålla. Många av konstruktionerna ligger dessutom på sådana platser där såväl besökarna som naturen sätter hårda krav på dem.

En möjlighet att beundra naturen

Planeringsarbetet har täckt rastplatskonstruktionernas alla detaljer, allt från träskjul till sittplatser. Målet med förnyelsen är bland annat att besökarna bättre ska kunna beundra naturen: där vanliga skyddstak och eldstäder uppmuntrar att vända blicken inåt, mot eldstaden som ligger mitt under skyddstaket, riktas blicken i Uuvis nya konstruktioner ut mot naturen. Under skyddstaken placeras eldstäderna mera utåt, på samma sätt som i traditionella vindskydd (laavu).

Med tiden kommer de nya konstruktionerna att finnas på Uuvis alla områden, som för närvarande är nästan 40 stycken. De nya konstruktionerna ersätter de gamla an efter att de gamla tjänat ut.

Hur planerades konstruktionerna?

I projektets första skede bekantade sig Josephy med kunderna på Uuvis friluftsområden, det vill säga med friluftsmänniskornas vanor och preferenser.

— Som grunden för en lyckad planering behövde vi få reda på vad besökarna vill ha och vad de gör på sina utflykter, förklarar Josephy.

För att få bakgrundsinformation gjorde Josephy utflykter till Uuvis olika områden och tillbringande en hel vecka i Kopparnäs friluftsområde i Ingå. Josephy beskriver veckan som väldigt givande – vid sidan av observationsarbetet hann han själv njuta av den fantastiska naturen i Kopparnäs.

Rastplatskonstruktionerna betjänar mångsidigt

Uuvis rastplatskonstruktioner har väldigt mycket olika användare, vilket beaktats i planeringsarbetet. Oberoende av om man anländer till platsen ensam, tillsammans med en vän för att övernatta eller på lunch med en större grupp, så betjänar de nya konstruktionerna besökarna bra.

Leo Josephy har ett önskemål som han vill framföra till dem som använder rastplatskonstruktionerna och även andra som rör sig i naturen:

— För många kan naturområdet vara ett alternativ till en sommarstuga eller motsvarande semesterplats. Kom alltså ihåg att bete dig enligt det och uppskatta områdena på samma sätt som om du var på besök hemma hos någon.

Tilläggsinformation:

Silva Sallamaa
Föreningen Nylands friluftsområden
050 373 7450
silva.sallamaa@uuvi.fi

Leo Josephy
Designer
045 7877 7722
leojosephy@gmail.com