Uuvis besöksmål för båtutflykter bildar ett omfattande nätverk längs Nylands kust. Till en del hamnar kan man ta sig med större skutor medan man till andra endast kommer med mindre båtar. Med hjälp av navigationskartorna som kan laddas ner från respektive friluftsområdes nätsida är det lätt att ta i land. Nedan beskrivs några områden som man kan börja med när man vill bekanta sig med Uuvis besöksmål till sjöss.

Allt tyder på att sommarens båtsäsong kommer att bli populär på grund av begränsningarna i samband med coronaviruset. Det är bra att förbereda sig på att det kommer att vara fullt vid bryggor och bojar. De populäraste hamnarna kan med fördel undvikas. I stället lönar det sig att välja mera avlägsna öar som utflyktsmål. Man bör hålla säkerhetsavstånd till andra som rör sig till havs och även sörja för god hygien såväl vid eldplatser, toaletter som bryggor.

På öarna och holmarna gäller samma regler som på fastlandet. Det är endast tillåtet att göra upp eld vid eldplatser som är byggda i terrängen och som finns utmärkta på kartan. Vedträn till brasan får endast tas från vedskjulen. Hundkompisar är välkomna på Uuvis öar men de bör vara kopplade. Öarnas natur är på många ställen känslig och häckande fåglar blir rädda för hundar som springer omkring.

Lillfjärden med sina många hamnar

Lillfjärdens friluftsområde som består av tre holmar välkomnar såväl paddlare som båtfolk. Uuvis område på Hästö erbjuder trivsam terräng från bryggan till eldplatsen samt en liten sandstrand som lämpar sig för ett svalkande dopp. Fallholmen är den bergigaste av holmarna men där finns även ypperliga tältplatser för besökare som planerar att övernatta. Hamnholmen är den största av Lillfjärdens holmar och där kan man vandra omkring och njuta av stämningen i den mossrika skogen. Alla holmar inom Lillfjärdens område har rastplatser med möjlighet att göra upp eld, vilket betyder att det finns alternativ ifall en holmes landstigningsplatser är upptagna.

Det uråldriga Bockhamn

Lagunlika Bockhamn svischar lätt förbi den jäktade båtföraren, för sundets öppning är förvånansvärt smal. Vikingarna tros ha använt Bockhamn på sina resor. Det kan man väl tro när man ser den fina naturhamnen. Bryggor på båda sidorna av lagunen gör det lätt att gå i land. Båda stränderna har även infotavlor, eldplatser, vedskjul och toaletter.

De tre kumpanerna: Brokholmen, Bredholmen ja Norra Sandö

Det här tre kumpanerna utanför Pellinge är alla utmärkta utflyktsmål. Om landstigningsplatserna på en av holmarna är upptagna, är det inte långt till nästa holme. Brokholmen charmar sina besökare med enorma stenblock och en fantastisk sandstrand. Holmen har en brygga så det är lätt att gå i land. Bredholmen döljer i sitt inre urskogsartad granskog där trädstammar som lagt sig till vila på en bädd av mossa viskar om svunna tider. Norra Sandö är en smal ö med åsrygg. Vid ankomsten till den får man en känsla av att man gått i land på en äventyrsö ur någon bokklassiker och att en skattkista kan ha sköljts upp på stranden. Alla tre holmar har en eller flera eldplatser och toaletter.

Naturön Stora Brändö

Från Stora Brändös fågeltorn öppnar sig ett havslandskap som under våren inte saknar liv och rörelse. Från tornet kan man observera fåglarnas häckning på stränderna och skären i fågelskyddsområdet. Fågeltornet ligger på öns södra sida och man hittar fram till tornet genom att följa stigen som går runt ön. Stigen slingrar sig över berg och genom sumpig granskog. Stora Brändö har två eldplatser. Den ena finns direkt bredvid bryggan. I närheten av den nordligare eldplatsen finns många bra tältplatser på gårdsområdet som hörde till fisketorpet som funnits här.

Sandsträndernas Stora Fagerö

Stora Fagerö som till formen påminner om ett hjärta, charmar sina besökare med sandstranden som sträcker sig längs hela den norra spetsen av ön. Det är lätt att gå i land med kajak och snabbt breder man ut picknickfilten vid havslandskapet. Man kan även gå i land vid områdets brygga och färdkosten kan värmas vid öns eldplats. Medan man vilar kan man följa måsarnas flykt på himlen eller titta på vågornas rörelser i strandvattnet. Stora Fagerö med sina sandstränder är ett värdefullt naturområde som tillhör skyddsområdesnätverket Natura.

Byxholmen och bastubad

Byxholmen ligger i ett fantastiskt havslandskap alldeles intill Ekenäs nationalpark. Ett av holmens dragplåster är en bastu vars milda bad passar för paddlingsturer, fisketurer och öluffande. Bastun och områdets övriga tjänster såsom eldplatser finns på huvudön. Till området hör även Lilla Byxholmen som skiljs åt från huvudön genom ett sund som endast är ett stenkast brett. Havsresan till ön, bastuns bad och den omgivande naturen garanterar att det efter utfärden känns som man varit på en större resa.